Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.emgi-druk.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest:

EMGI DRUK Grzegorz Lachowski, ul. Powstańców 16, 44-153 Sośnicowice
kom. 690-333-714, e-mail: sklep@emgi-druk.pl
NIP 631-238-32-67, REGON 360041490

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu ofertowania i sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia czy wysłania projektu do akceptacji). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym odnoszącym się do Naszej działalności, w szczególności:
  • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
  • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
  • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
  • dane zakupowe (np. produkty i usługi),
  • projekty i wizualizacje.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez EMGI DRUK.
 2. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione:
  • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu,
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi kurierskie,
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe,
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę płatności przez internet,
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę prawną,
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę informatyczną,
  • firmie świadczącej dla nas usługi hostingowe (dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego w tym kont pocztowych),
  • instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 1. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.
 3. Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu czynności wskazanych w pkt. 1.
 4. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody może skutkować uniemożliwieniem przygotowania ofert, realizacji zamówień oraz kontynuacji współpracy. Podanie danych jest konieczne do zawarcia z EMGI DRUK umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.emgi-druk.pl. 
 8. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

SUBSKRYBCJE NEWSLETTERA

Prenumerata elektronicznego newslettera w sklepie internetowym www.emgi-druk.pl  wymaga podania swojego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Pozyskane w ten sposób adresy mailowe dodawane są do listy mailingowej Serwisu. Adres e-mail jest niezbędny, by można było przesłać użytkownikowi newsletter.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez sklep internetowy www.emgi-druk.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. 

WIADOMOŚCI

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.

Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.

NASZEGO NEWSLETTERA
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl